Ronahi TV

DTHsat updated 28-9-2020

Ronahi TV Frequency on Hotbird 13 East Satellite KU band LNB TV Channels

Ronahi TV Frequency TP

Ronahi TV Satellite Hotbire 13 E same TP TV Channels Frequency List

Ronahi TV Frequency Channels list

Ronahi TV Frequency on Hotbird Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Ronahî TV

12520

V

27500

5/6

Ronahi TV Frequency on Hotbird Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Ronahi-TV-Frequency

Ronahi TV Frequency on Hotbird Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Ronahî TV

12520

V

27500

5/6

STN

12520

V

27500

5/6

TV Koper Capodistria

12520

V

27500

5/6

Med Muzîk

12520

V

27500

5/6

Fadak TV

12520

V

27500

5/6

Alaraby TV 2

12520

V

27500

5/6

Kentron TV International

12520

V

27500

5/6

Stêrk

12520

V

27500

5/6

Angel TV Europe

12520

V

27500

5/6

Çira TV

12520

V

27500

5/6

Syria TV

12520

V

27500

5/6

Somaliland National TV (Qatar)

12520

V

27500

5/6

Al Malakoot Sat

12520

V

27500

5/6

Radio Capodistria

12520

V

27500

5/6

Radio Hargeisa

12520

V

27500

5/6

Quran Radio Hargeisa

12520

V

27500

5/6

Ronahi TV Frequency on Hotbird Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Satellite List and TV Channels Frequency

Palapad-D Satellite Frequency TV Channels List

Asiasat 7 Asiasat 7 List and TV Channels Frequency

Paksat 1R Satellite TV Channels Frequency List

Al-Yah-1 Yahsat List and TV Channels Frequency

Hotbird Hotbird List and TV Channels Frequency

Galaxy 14 Satellite Frequency List TV Channels

Galaxy 19 Satellite Frequency TV Channels List

DTH Satellite Packages DTH and other paid TV Channels Satellite List and TV Channels Frequency