Mohabat TV

DTHsat updated 27-9-2020

Mohabat TV Frequency on Hotbird 13 East Satellite KU band LNB TV Channels

Mohabat TV Frequency TP

Mohabat TV Satellite Hotbire 13 E same TP TV Channels Frequency List

Mohabat TV Frequency Channels list

Mohabat TV Frequency on Hotbird Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 27-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Mohabat TV

11200

V

27500

5/6

Mohabat TV Frequency on Hotbird Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 27-9-2020 LNB Type KU Band

Mohabat-TV-Frequency

Mohabat TV Frequency on Hotbird Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 27-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Mohabat TV

11200

V

27500

5/6

Eutelsat

11200

V

27500-5/6

5/6

Mohabat TV

11200

V

27500

5/6

Deluxe 139

11200

V

27500

5/6

MTA 3

11200

V

27500

5/6

MTA Africa

11200

V

27500

5/6

KICC TV

11200

V

27500

5/6

GünAz TV

11200

V

27500

5/6

Umut TV

11200

V

27500

5/6

Omid TV

11200

V

27500

5/6

Radio Novaya Zhizn

11200

V

27500

5/6

Payam-e-Doost

11200

V

27500

5/6

Radio Mojdeh

11200

V

27500

5/6

Voisfarsi

11200

V

27500

5/6

RVS Italy

11200

V

27500

5/6

Mohabat TV Frequency on Hotbird Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 27-9-2020 LNB Type KU Band

Satellite List and TV Channels Frequency

Palapad-D Satellite Frequency TV Channels List

Asiasat 7 Asiasat 7 List and TV Channels Frequency

Paksat 1R Satellite TV Channels Frequency List

Al-Yah-1 Yahsat List and TV Channels Frequency

Hotbird Hotbird List and TV Channels Frequency

Galaxy 14 Satellite Frequency List TV Channels

Galaxy 19 Satellite Frequency TV Channels List

DTH Satellite Packages DTH and other paid TV Channels Satellite List and TV Channels Frequency