Intelsat 17 Satellite 66.0°E

Intelsat 17 Satellite LNB Type C Band KU band Channels Frequency

Intelsat 17 Channels list Frequency New TP Updated 20-06-2024

Intelsat 17 Frequency Satellite 66.0°E

Satellite Intelsat 17 Dish Size C Band LNB and KU Band LNB Frequency Channels list Updated 20-06-2024

Intelsat-17-Strong-Frequency-TP

Intelsat 17 Channel List Frequency C LNB

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sony Pictures Networks India

3845

H

30000

3/4

SET Asia

3845

H

30000

3/4

SET Middle East

3845

H

30000

3/4

Sony Max Asia

3845

H

30000

3/4

Sony SAB TV Asia

3845

H

30000

3/4

Max Middle East

3845

H

30000

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Tata Communications

3845

V

28800

5/6

Kalaignar TV

3845

V

28800

5/6

Kalaignar Seithigal

3845

V

28800

5/6

Isai Aruvi

3845

V

28800

5/6

Sirippoli

3845

V

28800

5/6

Chithiram

3845

V

28800

5/6

Kalaignar Murasu TV

3845

V

28800

5/6

Vendhar TV

3845

V

28800

5/6

News 7 Tamil

3845

V

28800

5/6

Ayush TV

3845

V

28800

5/6

MK Tunes

3845

V

28800

5/6

MK Six

3845

V

28800

5/6

Sai TV

3845

V

28800

5/6

Hindu Dharmam

3845

V

28800

5/6

TV 5 Kannada

3845

V

28800

5/6

Malai Murasu TV

3845

V

28800

5/6

Malar TV

3845

V

28800

5/6

Shalini TV

3845

V

28800

5/6

News J2

3845

V

28800

5/6

Update News

3845

V

28800

5/6

Update TV

3845

V

28800

5/6

Update Music

3845

V

28800

5/6

Update Kids

3845

V

28800

5/6

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Indiasign

3876

H

14300

3/4

CVR English

3876

H

14300

3/4

CVR OM Spiritual

3876

H

14300

3/4

Tollywood

3876

H

14300

3/4

RTV (India)

3876

H

14300

3/4

[Indiasign test card]

3876

H

14300

3/4

[Indiasign test card]

3876

H

14300

3/4

Nireekshana TV

3876

H

14300

3/4

[Indiasign test card]

3876

H

14300

3/4

Mango

3876

H

14300

3/4

[Indiasign test card]

3876

H

14300

3/4

Y TV Telugu

3876

H

14300

3/4

Hornbill TV

3876

H

14300

3/4

[Indiasign test card]

3876

H

14300

3/4

Madhimugam TV

3876

H

14300

3/4

[test card]

3876

H

14300

3/4

News India 24x7

3876

H

14300

3/4

[Indiasign test card]

3876

H

14300

3/4

NK TV 24x7

3876

H

14300

3/4

[Indiasign test card]

3876

H

14300

3/4

[Indiasign test card]

3876

H

14300

3/4

Mangalam TV

3876

H

14300

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sun TV Network

3885

V

30000

3/4

Sun TV (India)

3885

V

30000

3/4

KTV (India)

3885

V

30000

3/4

Sun News (India)

3885

V

30000

3/4

Sun Music

3885

V

30000

3/4

Gemini TV

3885

V

30000

3/4

Gemini Movies

3885

V

30000

3/4

Gemini Comedy

3885

V

30000

3/4

Udaya TV

3885

V

30000

3/4

Udaya Movies

3885

V

30000

3/4

Surya TV

3885

V

30000

3/4

Surya TV

3885

V

30000

3/4

Chutti TV

3885

V

30000

3/4

Kochu TV

3885

V

30000

3/4

Gemini Music

3885

V

30000

3/4

Surya Movies

3885

V

30000

3/4

Gemini Music

3885

V

30000

3/4

Gemini Movies

3885

V

30000

3/4

Udaya TV

3885

V

30000

3/4

Sun Bangla

3885

V

30000

3/4

Sun Marathi

3885

V

30000

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Indiasign

3894

H

13840

5/6

HMTV

3894

H

13840

5/6

[Indiasign test card]

3894

H

13840

5/6

Aradana TV

3894

H

13840

5/6

[Indiasign test card]

3894

H

13840

5/6

T News

3894

H

13840

5/6

[Indiasign test card]

3894

H

13840

5/6

MBC TV

3894

H

13840

5/6

Calvary TV

3894

H

13840

5/6

Prarthana Bhawan TV

3894

H

13840

5/6

7S Music

3894

H

13840

5/6

ABN (India)

3894

H

13840

5/6

[Indiasign test card]

3894

H

13840

5/6

V6 News

3894

H

13840

5/6

CVR News

3894

H

13840

5/6

Mercy TV (India)

3894

H

13840

5/6

FM News

3894

H

13840

5/6

CVR Health

3894

H

13840

5/6

INews (India)

3894

H

13840

5/6

10 TV

3894

H

13840

5/6

AP 24x7

3894

H

13840

5/6

1 Sports

3894

H

13840

5/6

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

New Delhi TV

3914

H

11200

3/4

NDTV 24x7

3914

H

11200

3/4

NDTV India

3914

H

11200

3/4

NDTV Profit (Mon-Fri 09-17)

3914

H

11200

3/4

NDTV Prime (Mon Fri 17-09 & Sat-Sun)

3914

H

11200

3/4

NDTV Good Times

3914

H

11200

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sun TV Network

3925

V

30000

3/4

Kushi TV

3925

V

30000

3/4

Udaya Music

3925

V

30000

3/4

Chintu TV

3925

V

30000

3/4

Adithya TV

3925

V

30000

3/4

Udaya Comedy

3925

V

30000

3/4

Surya Comedy

3925

V

30000

3/4

Surya Music

3925

V

30000

3/4

Sun Life

3925

V

30000

3/4

Gemini Life

3925

V

30000

3/4

Sun TV (India)

3925

V

30000

3/4

KTV (India)

3925

V

30000

3/4

Sun Music

3925

V

30000

3/4

Gemini TV

3925

V

30000

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Indo Teleports

3932

H

18330

2/3

Peppers TV

3932

H

18330

2/3

[test card]

3932

H

18330

2/3

[test card]

3932

H

18330

2/3

[HBN test card]

3932

H

18330

2/3

[test card]

3932

H

18330

2/3

Maha Punjabi

3932

H

18330

2/3

[test card]

3932

H

18330

2/3

Total TV Haryana

3932

H

18330

2/3

Chardikla Time TV

3932

H

18330

2/3

Enterr 10 Bangla

3932

H

18330

2/3

Enterr 10

3932

H

18330

2/3

[test card]

3932

H

18330

2/3

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

TV5Monde

3965

V

12335

3/4

TV5Monde Asie

3965

V

12335

3/4

TV5Monde Asie

3965

V

12335

3/4

TV5Monde Style HD

3965

V

12335

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

News J

3966

H

14400

2/3

Thanthi TV

3966

H

14400

2/3

Janam TV

3966

H

14400

2/3

Patrika Rajasthan

3966

H

14400

2/3

Meenakshi TV

3966

H

14400

2/3

Jothi TV

3966

H

14400

2/3

Nambikkai TV

3966

H

14400

2/3

Goodnews TV (India)

3966

H

14400

2/3

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Encompass

3984

H

14400

3/4

VoA TV Global

3984

H

14400

3/4

VoA TV Indian Ocean

3984

H

14400

3/4

VoA TV China

3984

H

14400

3/4

VoA TV Africa

3984

H

14400

3/4

God TV Asia

3984

H

14400

3/4

Colors MENA

3984

H

14400

3/4

VoA Urdu

3984

H

14400

3/4

VoA East Timor

3984

H

14400

3/4

VoA Tibetan

3984

H

14400

3/4

VoA Madagascar

3984

H

14400

3/4

VoA Asia

3984

H

14400

3/4

Radio Free Asia

3984

H

14400

3/4

VoA Mongolia

3984

H

14400

3/4

VoA Somali

3984

H

14400

3/4

VoA Congo DRC

3984

H

14400

3/4

VoA Kenya

3984

H

14400

3/4

Radio Farda

3984

H

14400

3/4

Radio Free Ashna

3984

H

14400

3/4

Deewa Radio

3984

H

14400

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Planetcast

4006

H

14400

3/4

Shalom TV India

4006

H

14400

3/4

Salvation TV India

4006

H

14400

3/4

Media One

4006

H

14400

3/4

Kaumudy TV

4006

H

14400

3/4

Powervision TV

4006

H

14400

3/4

Sathiyam TV

4006

H

14400

3/4

Dheeran TV

4006

H

14400

3/4

Ate TV

4006

H

14400

3/4

Safari

4006

H

14400

3/4

Studio One +

4006

H

14400

3/4

Darshana TV Middle East

4006

H

14400

3/4

Dighvijay News 24x7

4006

H

14400

3/4

Tunes 6 Music

4006

H

14400

3/4

Velicham TV

4006

H

14400

3/4

Reporter

4006

H

14400

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Tata Communications

4015

V

30000

3/4

Angel TV India

4015

V

30000

3/4

Captain TV

4015

V

30000

3/4

Imayam TV

4015

V

30000

3/4

Madha TV

4015

V

30000

3/4

Makkal TV

4015

V

30000

3/4

Kairali TV

4015

V

30000

3/4

Kairali News

4015

V

30000

3/4

We

4015

V

30000

3/4

Moon TV

4015

V

30000

3/4

Puthiya Thalaimurai

4015

V

30000

3/4

Sankara TV

4015

V

30000

3/4

Subhavaartha TV

4015

V

30000

3/4

Tamilan TV

4015

V

30000

3/4

Vasanth TV

4015

V

30000

3/4

Win TV (India)

4015

V

30000

3/4

Polimer

4015

V

30000

3/4

Public TV

4015

V

30000

3/4

Captain News

4015

V

30000

3/4

TV 5 News

4015

V

30000

3/4

Polimer News

4015

V

30000

3/4

MK TV (India)

4015

V

30000

3/4

Public Music

4015

V

30000

3/4

Kairali Arabia

4015

V

30000

3/4

Public Movies

4015

V

30000

3/4

Mathrubhumi News

4015

V

30000

3/4

Kappa TV

4015

V

30000

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Planetcast

4024

H

14400

2/3

Star Vijay International

4024

H

14400

2/3

Asianet News

4024

H

14400

2/3

Asianet Middle East

4024

H

14400

2/3

Suvarna News

4024

H

14400

2/3

Amrita TV

4024

H

14400

2/3

Goodness TV

4024

H

14400

2/3

Jaihind TV

4024

H

14400

2/3

Jeevan TV

4024

H

14400

2/3

Manorama News International

4024

H

14400

2/3

24 News

4024

H

14400

2/3

Flowers TV

4024

H

14400

2/3

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB C Band Updated 20-06-2024

Intelsat 17 KU LNB Frequency Channel List

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

10962

H

3100

2/3

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

11034

V

3000

2/3

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Iraqi mux

11193

V

2000

1/2

Radio Gorran

11193

V

2000

1/2

Radio Nawa Kurdish

11193

V

2000

1/2

Radio Nawa Music

11193

V

2000

1/2

Radio Nawa Arabic

11193

V

2000

1/2

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

11498

H

5000

7/8

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Mindset Learn

11505

H

13271

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

11519

H

3255

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

11527

H

3094

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

11534

V

2222

5/6

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

11538

V

2600

5/6

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

GoTV

11556

H

20129

1/2

M-Net Terrestrial

11556

H

20129

1/2

SuperSport CSN

11556

H

20129

1/2

E TV

11556

H

20129

1/2

Vuzu

11556

H

20129

1/2

SuperSport Blitz

11556

H

20129

1/2

M-Net Movies 4

11556

H

20129

1/2

M-Net City

11556

H

20129

1/2

Mzansi Magic

11556

H

20129

1/2

Africa Magic Family

11556

H

20129

1/2

KykNet

11556

H

20129

1/2

Channel O

11556

H

20129

1/2

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Mir

11580

H

2400

2/3

Mir 24

11580

H

2400

2/3

Mir

11580

H

2400

2/3

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12519

H

3250

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12523

H

3250

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12537

H

2500

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12543

H

2500

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

RTR Planeta

12546

H

1000

7/8

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12568

H

7300

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12577

H

7300

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Connecto TV

12601

H

2000

5/6

NRJ Russia (+2h)

12601

H

2000

5/6

Avtoradio (0h)

12601

H

2000

5/6

Avtoradio (+4h)

12601

H

2000

5/6

Avtoradio (+7h)

12601

H

2000

5/6

Avtoradio (+2h)

12601

H

2000

5/6

Humor FM (+4h)

12601

H

2000

5/6

Humor FM (+7h)

12601

H

2000

5/6

Humor FM (+2h)

12601

H

2000

5/6

Avtoradio Sankt Peterburg

12601

H

2000

5/6

Militseyskaya Volna

12601

H

2000

5/6

NRJ Russia (+4h)

12601

H

2000

5/6

Business FM

12601

H

2000

5/6

Radio Kniga

12601

H

2000

5/6

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12622

H

7300

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12631

H

7300

3/4

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12648

H

3900

7/8

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12652

H

3900

7/8

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12687

H

3400

7/8

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12703

H

3400

7/8

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Feeds

12708

H

3400

7/8

Intelsat 17 Satellite 66.0° East Channel list frequency TP LNB KU Band Updated 20-06-2024

Free Satellite Channels List

Al-Yah-1 Satellite AL Yahsat 1 Frequency 52.5° East Channels List with full guide Yahsat List TV Channels Frequecy Strong TP dish antenna setting

Asiasat 7 Satellite 105.5° East Channels List Strong Frequecy TP for Dish Antenna setting C Band LNB Type and KU Band LNB Frequency Channels List Free to Air Free to air Package paid Channels list with full details guide

G Sat 97.3° East Satellite Channels Frequecy List FTA LNB type KU Strong TP

Paksat-1R Satellite 38.0° East Channels List Strong TP Frequecy for Dish Antenna setting C Band LNB Type Channel List and KU Band LNB Channel Free to Air FTA Channels list

Hotbird Satellite Hotbird 13° East Strong TP Frequecy for Dish antenna settings TV Channels frequencies List LNB Type KU band HotBird 13.0° East

Galaxy-19 Satellite 97.0°W Strong TP Frequecy for Dish antenna settings Channels list frequencies LNB C band and KU band

Intelsat 17 Dish Size

Intelsat 17 Satellite 66.0° East C Band LNB type Dish size 4 feet to 8 feet depend on your location C band LNB Frequency 5150 Standard

Intelsat 17 Satellite 66.0° East KU Band LNB type Dish size 2 feet to 8 feet depend on your location KU Band LNB Frequency Universal