Hotbird 13 E

DTHsat updated 28-9-2020

Hotbird-Frequency

Hotbird 13 East Satellite KU band TV Channels Frequency Update

Hotbird 13 E TV Channels Frequency list

Hotbird 13 Satellite TV Channels Sttrong Frequency TP

Hotbird 13 E Frequency TV Channels list

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

MX1

10815

H

27500

5/6

NetViet

10815

H

27500

5/6

Vozrozhdeniye

10815

H

27500

5/6

BVN Europa

10815

H

27500

5/6

CNL Evropa

10815

H

27500

5/6

Fashion One Europe

10815

H

27500

5/6

TBN Rossiya

10815

H

27500

5/6

Thai TV Global Network

10815

H

27500

5/6

TVK

10815

H

27500

5/6

The Word Network

10815

H

27500

5/6

VRT Radio 1

10815

H

27500

5/6

The Overcomer

10815

H

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

10949

V

27500

3/4

Al Hiwar TV

10949

V

27500

3/4

Brazzers TV Europe

10949

V

27500

3/4

EWTN Europe

10949

V

27500

3/4

CNBC Europe

10949

V

27500

3/4

Al-Fady TV

10949

V

27500

3/4

Sat 7 Pars

10949

V

27500

3/4

Imam Hussein TV 1

10949

V

27500

3/4

WRN Russkij

10949

V

27500

3/4

WRN English Europe

10949

V

27500

3/4

Radio Jahani

10949

V

27500

3/4

Sawt Al Alam

10949

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

RAI Network

10971

H

29700

2/3

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

RAI Network

10992

V

27500

2/3

Rai 3 Friuli Venezia Giulia

10992

V

27500

2/3

Rai Movie

10992

V

27500

2/3

Rai 1

10992

V

27500

2/3

Rai 2

10992

V

27500

2/3

Rai 3

10992

V

27500

2/3

Rai 4

10992

V

27500

2/3

Rai News 24

10992

V

27500

2/3

Rai Radio Tutta Italiana

10992

V

27500

2/3

Rai Radio 1

10992

V

27500

2/3

Rai Radio 2

10992

V

27500

2/3

Rai Radio 3

10992

V

27500

2/3

Rai Radio 1 Sport

10992

V

27500

2/3

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

RAI

11013

H

29900

3/4

Rai 4K

11013

H

29900

3/4

Rai Gulp

11013

H

29900

3/4

Rai Yoyo

11013

H

29900

3/4

Rai Scuola

11013

H

29900

3/4

Rai 4

11013

H

29900

3/4

Rai Premium

11013

H

29900

3/4

Rai Movie

11013

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

11034

V

27500

3/4

TV 5 Coran

11034

V

27500

3/4

TV 4 Amazigh

11034

V

27500

3/4

TNT International Europe

11034

V

27500

3/4

112 Ukraïna

11034

V

27500

3/4

2M Monde

11034

V

27500

3/4

CGTN

11034

V

27500

3/4

STS International

11034

V

27500

3/4

RTR Planeta

11034

V

27500

3/4

Boutique TV Deutschland

11034

V

27500

3/4

Rossiya 24

11034

V

27500

3/4

NTV Mir

11034

V

27500

3/4

Ganj e Hozour TV

11034

V

27500

3/4

8 Kanal International

11034

V

27500

3/4

Radio Sahel

11034

V

27500

3/4

Chaîne 3

11034

V

27500

3/4

Chaîne 1

11034

V

27500

3/4

Radio 2M

11034

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Media Broadcast Satellite

11054

H

27500

5/6

Deutsches Musik Fernsehen

11054

H

27500

5/6

Arti TV

11054

H

27500

5/6

MC EU

11054

H

27500

5/6

Media Broadcast Satellite promo

11054

H

27500

5/6

Jin TV

11054

H

27500

5/6

Can TV

11054

H

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Media Broadcast Satellite

11075

V

30000

3/4

Aristo TV

11075

V

30000

3/4

Anixe +

11075

V

30000

3/4

Anixe HD Serie

11075

V

30000

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Eutelsat

11200

V

27500-5/6

5/6

Mohabat TV

11200

V

27500

5/6

Deluxe 139

11200

V

27500

5/6

MTA 3

11200

V

27500

5/6

MTA Africa

11200

V

27500

5/6

KICC TV

11200

V

27500

5/6

GünAz TV

11200

V

27500

5/6

Umut TV

11200

V

27500

5/6

Omid TV

11200

V

27500

5/6

Radio Novaya Zhizn

11200

V

27500

5/6

Payam-e-Doost

11200

V

27500

5/6

Radio Mojdeh

11200

V

27500

5/6

Voisfarsi

11200

V

27500

5/6

RVS Italy

11200

V

27500

5/6

Hotbird 13B 13.0° East TV channels frequency list updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

-

11471

V

27500

5/6

Wesal Haq

11471

V

27500

5/6

SRTV

11471

V

27500

5/6

Alalam News Channel

11471

V

27500

5/6

Somali Cable

11471

V

27500

5/6

Toheed TV

11471

V

27500

5/6

Universal TV (UK)

11471

V

27500

5/6

Azadi TV

11471

V

27500

5/6

Somali National TV

11471

V

27500

5/6

Rûdaw Radio

11471

V

27500

5/6

Rûdaw Music

11471

V

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

M-Three Satcom

11541

V

22000

5/6

Simay-Azadi Iran National TV

11541

V

22000

5/6

Spike Italia

11541

V

22000

5/6

VH1 Italia

11541

V

22000

5/6

Paramount Network Italia

11541

V

22000

5/6

TG Norba 24

11541

V

22000

5/6

SCT promo

11541

V

22000

5/6

Radio Buon Consiglio

11541

V

22000

5/6

Radio Onda d'Urto

11541

V

22000

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

11566

H

29900

3/4

Qatar TV

11566

H

29900

3/4

TRT Arabi

11566

H

29900

3/4

Belarus 24

11566

H

29900

3/4

EuroNews English

11566

H

29900

3/4

KTV 1 (Kuwait)

11566

H

29900

3/4

TRT World

11566

H

29900

3/4

Bahrain TV

11566

H

29900

3/4

France 24 Français

11566

H

29900

3/4

France 24 English

11566

H

29900

3/4

CNN International Europe

11566

H

29900

3/4

Kuwait Radio One

11566

H

29900

3/4

AlQuran Alkarem

11566

H

29900

3/4

Radio Belarus

11566

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Media Broadcast Satellite

11604

H

27500

5/6

Iran e Aryaee TV

11604

H

27500

5/6

TV Rus

11604

H

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

11623

V

27500

3/4

Tele Congo

11623

V

27500

3/4

Arirang World

11623

V

27500

3/4

Soyuz

11623

V

27500

3/4

Mezzo

11623

V

27500

3/4

ERT World

11623

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Radio Congo

11623

V

27500

3/4

Proto Programma

11623

V

27500

3/4

Deftero Programma

11623

V

27500

3/4

Trito Programma

11623

V

27500

3/4

ERA Spor

11623

V

27500

3/4

I Foni tis Elladas

11623

V

27500

3/4

Radio 2000 (Israel)

11623

V

27500

3/4

France Maghreb 2 Province

11623

V

27500

3/4

Radio Orient (France)

11623

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Bis TV

11681

H

27500

3/4

ARTE Français

11681

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

DW English

11727

V

29900

3/4

Globecast promo

11727

V

29900

3/4

DW-Radio 8

11727

V

29900

3/4

DW-Radio 9

11727

V

29900

3/4

DW-Radio FM 1

11727

V

29900

3/4

DW-Radio FM 2

11727

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11785

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Nova

11823

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11843

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11862

H

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11881

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11900

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Nova

11938

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11958

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11977

H

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

11996

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Cyfrowy Polsat

12015

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12034

V

29900

5/6

Radio InBlu

12034

V

11131

5/6

Vatican Radio 105 FM

12034

V

11181

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12054

H

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12073

V

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12092

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Nova

12130

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

M-Three Satcom

12149

V

27500

3/4

Hashieh TV

12149

V

27500

3/4

H Music

12149

V

27500

3/4

H Travel

12149

V

27500

3/4

Haft

12149

V

27500

3/4

Watania 1

12149

V

27500

3/4

CCTV 4 Europe

12149

V

27500

3/4

RTV San Marino

12149

V

27500

3/4

CNC World English

12149

V

27500

3/4

Bayyinat TV

12149

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Radio Freccia

12149

V

27500

3/4

Radio Margherita

12149

V

27500

3/4

Radio Italia

12149

V

27500

3/4

Radio Cusano Campus

12149

V

27500

3/4

Radio Sportiva

12149

V

27500

3/4

RTL 102.5 FM

12149

V

27500

3/4

Radio Zeta FM

12149

V

27500

3/4

Radio 24 (Italy)

12149

V

27500

3/4

Radio Onda d'Urto

12149

V

27500

3/4

DiscoRadio

12149

V

27500

3/4

Radio Deejay

12149

V

27500

3/4

Radio Capital

12149

V

27500

3/4

M2o

12149

V

27500

3/4

Radio Iglesias

12149

V

27500

3/4

Radio Popolare

12149

V

27500

3/4

Radio Nationale

12149

V

27500

3/4

Radio Tunis Chaîne Internationale

12149

V

27500

3/4

Radio San Marino

12149

V

27500

3/4

Radio Mater

12149

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Nova

12169

H

27500

3/4

Vouli Tileorasi

12169

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Cyfrowy Polsat

12188

V

27500

3/4

TV Okazje

12188

V

27500

3/4

Muzo FM

12188

V

27500

3/4

RMF Classic

12188

V

27500

3/4

RMF Maxxx

12188

V

27500

3/4

Radio Zlote Przeboje

12188

V

27500

3/4

Sky Italia

12188

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

VoA

12226

V

27500

3/4

Nastoyashcheye Vremya

12226

V

27500

3/4

Nastoyashcheye Vremya

12226

V

27500

3/4

VoA TV Europe

12226

V

27500

3/4

Radio Farda TV

12226

V

27500

3/4

VoA TV Persian

12226

V

27500

3/4

VoA TV Persian

12226

V

27500

3/4

VoA TV Europe

12226

V

27500

3/4

VoA TV Global

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Voice of America (HB 3)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 4)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 5)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 6)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 7)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 8)

12226

V

27500

3/4

VoA 1 (HB 9)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 11)

12226

V

27500

3/4

Radio Slobodna Evropa Makedonija

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 13)

12226

V

27500

3/4

Radio Slobodna Evropa

12226

V

27500

3/4

VoA Africa Live (HB 15)

12226

V

27500

3/4

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Radio France Internationale (HB 17)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 18)

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

VoA 1

12226

V

27500

3/4

Radio Evropa e Lirë

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 21)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 21)

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 22)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 22)

12226

V

27500

3/4

VoA Eastern Europe (HB 23)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 23)

12226

V

27500

3/4

VoA Eastern Europe (HB 24)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 24)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 25)

12226

V

27500

3/4

Radio Free Europe/Radio Liberty (HB 26)

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Levant (HB 29)

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Iraq (HB 31)

12226

V

27500

3/4

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Gulf (HB 35)

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa North Africa

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Radio Free Asia

12226

V

27500

3/4

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Sudan

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Lebanon

12226

V

27500

3/4

Radio Svoboda

12226

V

27500

3/4

Radio Svoboda Ukraina

12226

V

27500

3/4

Radio Ozodi

12226

V

27500

3/4

Radio Svaboda

12226

V

27500

3/4

Radio Tavisupleba

12226

V

27500

3/4

Radio Azatutyun

12226

V

27500

3/4

Deewa Radio

12226

V

27500

3/4

Mashaal Radio

12226

V

27500

3/4

Azattyk Unalgysy

12226

V

27500

3/4

Ozodlik Radiosi

12226

V

27500

3/4

Azadliq Radiosu

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Azatlyk Radiosy

12226

V

27500

3/4

Krym Realii

12226

V

27500

3/4

Radio Liberty North Caucasus

12226

V

27500

3/4

Radio Europa Libera

12226

V

27500

3/4

Radio Slobodna Evropa

12226

V

27500

3/4

Radio Farda

12226

V

27500

3/4

Radio Evropa e Lirë

12226

V

27500

3/4

Ekho Kavkaza

12226

V

27500

3/4

Voice of America (HB 89)

12226

V

27500

3/4

Radio Sawa Egypt

12226

V

27500

3/4

Voice of America

12226

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12245

H

29900

5/6

Loveworld TV

12245

H

29900

5/6

Wine TV

12245

H

29900

5/6

Canale Italia 83

12245

H

29900

5/6

Archi News 24

12245

H

29900

5/6

Canale Italia 84

12245

H

29900

5/6

NSL Radio TV promo

12245

H

29900

5/6

One TV

12245

H

29900

5/6

Partenope TV

12245

H

29900

5/6

Italian Fishing TV

12245

H

29900

5/6

Radio Radio TV

12245

H

29900

5/6

Radio Radio (Italy)

12245

H

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Cyfrowy Polsat

12265

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Cyfrowy Polsat

12284

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

12303

V

27500

3/4

TBN Europe

12303

V

27500

3/4

Life TV (Estonia)

12303

V

27500

3/4

TCI

12303

V

27500

3/4

Hillsong Channel

12303

V

27500

3/4

Smile TV (day)

12303

V

27500

3/4

Juce TV (night)

12303

V

27500

3/4

Al Horreya TV

12303

V

27500

3/4

TBN Polska

12303

V

27500

3/4

TBN Nejat TV

12303

V

27500

3/4

Kanal Hayat

12303

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Eutelsat

12322

H

27500

3/4

Rede Internacional de TV

12322

H

27500

3/4

Shant TV

12322

H

27500

3/4

BBC Persian

12322

H

27500

3/4

Pars TV

12322

H

27500

3/4

Detski Mir (05-21)

12322

H

27500

3/4

TeleKlub (21-05)

12322

H

27500

3/4

Nashe Lubimoe Kino

12322

H

27500

3/4

Andisheh TV

12322

H

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12341

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12360

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

12380

V

27500

3/4

Quran Hidayah English

12380

V

27500

3/4

Coran Hidaiah Français

12380

V

27500

3/4

Corán Hidaiah Español

12380

V

27500

3/4

Karbala Satellite Channel

12380

V

27500

3/4

CGN TV

12380

V

27500

3/4

EuroNews Russkiy

12380

V

27500

3/4

EuroNews Magyar

12380

V

27500

3/4

Sunna TV (Saudi Arabia)

12380

V

27500

3/4

Koran Hedayah

12380

V

27500

3/4

Koran Hidaya

12380

V

27500

3/4

Kur'an Hidajeh

12380

V

27500

3/4

Kur'ani Hedaya Shqip

12380

V

27500

3/4

Quran Hidayah Persian

12380

V

27500

3/4

Al Rayyan Radio

12380

V

27500

3/4

RFI Français

12380

V

27500

3/4

RFI Langues Est

12380

V

27500

3/4

RFI Langues Diverse

12380

V

27500

3/4

RFI Afrique

12380

V

27500

3/4

RFI Diverse 7

12380

V

27500

3/4

Monte Carlo Doualiya

12380

V

27500

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Etisalat

12399

H

29700

2/3

Sama Dubai

12399

H

29700

2/3

Dubai TV

12399

H

29700

2/3

Dubai Sports

12399

H

29700

2/3

Noor Dubai Radio

12399

H

29700

2/3

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12418

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

IRIB

12437

H

29900

3/4

IRINN

12437

H

29900

3/4

Quran TV (Iran)

12437

H

29900

3/4

IFilm Persian

12437

H

29900

3/4

Nasim

12437

H

29900

3/4

Jame-Jam TV Network

12437

H

29900

3/4

Sahar Francophone (13.30-17.00 & 21-09)

12437

H

29900

3/4

Sahar Balkan (09.00-13:30 & 17-21)

12437

H

29900

3/4

Sahar Azeri

12437

H

29900

3/4

Sahar Urdu

12437

H

29900

3/4

Sahar Kurdi

12437

H

29900

3/4

Alkawthar TV

12437

H

29900

3/4

Press TV

12437

H

29900

3/4

Hispan TV

12437

H

29900

3/4

IFilm English

12437

H

29900

3/4

Radio Iran

12437

H

29900

3/4

Radio Payam

12437

H

29900

3/4

Radio Javan

12437

H

29900

3/4

Radio Maaref

12437

H

29900

3/4

Radio Quran (Iran)

12437

H

29900

3/4

Radio Farhang

12437

H

29900

3/4

Radio Salamat

12437

H

29900

3/4

Radio Varzesh

12437

H

29900

3/4

Radio Eghtesad

12437

H

29900

3/4

Radio Tehran

12437

H

29900

3/4

Radio Ava

12437

H

29900

3/4

Radio Namayesh

12437

H

29900

3/4

Radio Fasli

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 7

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 3

12437

H

29900

3/4

Radio Telavat

12437

H

29900

3/4

Radio Goftogoo

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 1

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 2

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 4

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 5

12437

H

29900

3/4

IRIB World Service Radio 6

12437

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12466

V

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

12476

H

29900

3/4

RT News

12476

H

29900

3/4

RT Documentary

12476

H

29900

3/4

Super Tennis

12476

H

29900

3/4

Telepace

12476

H

29900

3/4

BBC Brit Polska

12476

H

29900

3/4

CBeebies Polska

12476

H

29900

3/4

BBC Lifestyle Polska

12476

H

29900

3/4

EuroNews Italiano

12476

H

29900

3/4

EuroNews Ellinika

12476

H

29900

3/4

Equidia Pro 1

12476

H

29900

3/4

Equidia Pro 2

12476

H

29900

3/4

Al Rayyan Satellite Channel

12476

H

29900

3/4

Radio Vaticana Telepace

12476

H

29900

3/4

Sout Al Islam

12476

H

29900

3/4

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

STN

12520

V

27500

5/6

TV Koper Capodistria

12520

V

27500

5/6

Ronahî TV

12520

V

27500

5/6

Med Muzîk

12520

V

27500

5/6

Fadak TV

12520

V

27500

5/6

Alaraby TV 2

12520

V

27500

5/6

Kentron TV International

12520

V

27500

5/6

Stêrk

12520

V

27500

5/6

Angel TV Europe

12520

V

27500

5/6

Çira TV

12520

V

27500

5/6

Syria TV

12520

V

27500

5/6

Somaliland National TV (Qatar)

12520

V

27500

5/6

Al Malakoot Sat

12520

V

27500

5/6

Radio Capodistria

12520

V

27500

5/6

Radio Hargeisa

12520

V

27500

5/6

Quran Radio Hargeisa

12520

V

27500

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Globecast

12597

V

27500

3/4

BBC Arabic

12597

V

27500

3/4

BBC World News Europe

12597

V

27500

3/4

Perviy kanal Europa

12597

V

27500

3/4

CNN International Europe

12597

V

27500

3/4

EuroNews English

12597

V

27500

3/4

JSTV 1

12597

V

27500

3/4

JSTV 2

12597

V

27500

3/4

Perviy kanal Europa

12597

V

27500

3/4

RT Documentary

12597

V

27500

3/4

BBC World Service Horn of Africa

12597

V

27500

3/4

BBC World Service Arabic

12597

V

27500

3/4

BBC World Service English Europe

12597

V

27500

3/4

BBC World Service English Middle East

12597

V

27500

3/4

Radio Japan

12597

V

27500

3/4

National Prison Radio

12597

V

27500

3/4

Hotbird 13B 13.0° East TV channels frequency list updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Freq

Sky Italia

12673

V

29900

5/6

A2i

12673

V

29900

5/6

La 9

12673

V

29900

5/6

Parole Di Vita

12673

V

29900

5/6

ITV Italia

12673

V

29900

5/6

MediaSport Channel

12673

V

29900

5/6

Canale Italia 2

12673

V

29900

5/6

Hotbird 13B-13C-13E Satellite 13.0° East TV channels list frequency updated 28-9-2020 LNB Type KU Band

Satellite List and TV Channels Frequency

Palapad-D Satellite Frequency TV Channels List

Asiasat 7 Asiasat 7 List and TV Channels Frequency

Paksat 1R Satellite TV Channels Frequency List

Al-Yah-1 Yahsat List and TV Channels Frequency

Hotbird Hotbird List and TV Channels Frequency

Galaxy 14 Satellite Frequency List TV Channels

Galaxy 19 Satellite Frequency TV Channels List

DTH Satellite Packages DTH and other paid TV Channels Satellite List and TV Channels Frequency