Express AM5satellite

DTHsat updated 20-06-2024

Express AM5 Satellite KU Band KU Band

Express AM5 Satellite 140.0°E 20-06-2024

Express AM5 Satellite 140.0°E Channel List Free to air

Express-AM5-Strong-Frequency

Express AM5 Satellite Channel List

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Telekarta Vostok

10981

V

44948

5/6

Telekarta promo

10981

V

44948

5/6

Shop & Show

10981

V

44948

5/6

Europa Plus (+7h)

10981

V

44948

5/6

Retro FM Rossiya (+7h)

10981

V

44948

5/6

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

TCTR

11124

V

4340

3/4

NVK Sakha

11124

V

4340

3/4

Sakha 24

11124

V

4340

3/4

NVK Sakha Pokrovsk

11124

V

4340

3/4

Mamont TV

11124

V

4340

3/4

Almaznyy kray TV

11124

V

4340

3/4

Radio Republic Sakha

11124

V

4340

3/4

Radio Mayak

11124

V

4340

3/4

Radio Rossii

11124

V

4340

3/4

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Telekarta Vostok

11262

V

30000

3/4

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Telekarta Vostok

11387

V

30000

3/4

8 Kanal

11387

V

30000

3/4

TNT Music

11387

V

30000

3/4

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

@ StarBlazer

11432

H

28500

-

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Telekarta Vostok

11530

H

22250

2/3

Soyuz

11530

H

22250

2/3

Juvelirochka

11530

H

22250

2/3

STS Love (+7h)

11530

H

22250

2/3

Leomax 24

11530

H

22250

2/3

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Telekarta Vostok

11557

H

22250

2/3

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024


Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

FEC

Telekarta Vostok

11665

V

38400

5/6

Vitrina TV

11665

V

38400

5/6

[test card]

11665

V

38400

5/6

Europa Plus (+5h)

11665

V

38400

5/6

Express AM5 Satellite 140.0°E LNB Type KU Band Updated 20-06-2024