Al Yah 1 Satellite 52.5°E

DTHsat updated 20-06-2024

Yahsat 52.5° East Satellite KU band TV Channels Frequency

Yahsat Channel List New Frequencies TP Updated 20-06-2024

Yahsat Satellite TV Channels Sttrong Frequency TP

Yahsat Channel Frequency Update

PK Sports on Frequency 12150 V 27500

PK Sports Same Frequency on WAtan TV 12150 V 27500

Yahsat-Strong-Frequency

Yahsat Channel list Frequency

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

TM TV

11766

V

27500

Iran TV Network

11766

V

27500

Persian Series

11766

V

27500

Kanal Jadid

11766

V

27500

ICC

11766

V

27500

Persian Top Toon

11766

V

27500

Toosheh TV

11766

V

27500

Chancetel

11766

V

27500

Vox 2

11766

V

27500

Persian Movies

11766

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

North Telecom info card

11766

V

27500

ATV

11766

V

27500

Ganj e Hozour TV

11766

V

27500

Didgah TV

11766

V

27500

Honarmandan TV

11766

V

27500

Persian One

11766

V

27500

Persian Classic

11766

V

27500

PBC Tapesh

11766

V

27500

Vox 1

11766

V

27500

Tin TV

11766

V

27500

PNTV

11766

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Twofour54

11785

H

27500

Tojikiston

11785

H

27500

TV Safina

11785

H

27500

TV Bahoriston

11785

H

27500

Jahonnamo

11785

H

27500

TV Varzish

11785

H

27500

TV Sinamo

11785

H

27500

Dushanbe HD

11785

H

27500

Futbol

11785

H

27500

TMT

11785

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Khatlon

11785

H

27500

Badakhshon

11785

H

27500

TV Kulob

11785

H

27500

Ovozi Tojik

11785

H

27500

Sadoi Dushanbe

11785

H

27500

Saudi Broadcasting Authority

11823

H

27500

Saudi TV

11823

H

27500

Test card

11823

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

KSA Sports 1

11823

H

27500

Ekhbariya TV

11823

H

27500

KSA Sports +2

11823

H

27500

Quran TV (Saudi Arabia)

11823

H

27500

Sunna TV (Saudi Arabia)

11823

H

27500

SBC

11823

H

27500

KSA Sports +1

11823

H

27500

KSA Sports 2

11823

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

GEM Food

11881

V

27500

GEM Korea

11881

V

27500

Rubix

11881

V

27500

River

11881

V

27500

GEM Life

11881

V

27500

GEM Bollywood

11881

V

27500

GEM Classic

11881

V

27500

GEM Series

11881

V

27500

GEM Travel

11881

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

GEM Junior

11881

V

27500

GEM Arabia

11881

V

27500

GEM TV (UAE)

11881

V

27500

GEM USA

11881

V

27500

GEM Kids

11881

V

27500

GEM AZ

11881

V

27500

GEM Film

11881

V

27500

GEM Drama

11881

V

27500

Maxx

11881

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Ayeneh TV

11900

H

27500

Khatereh TV

11900

H

27500

Ant

11900

H

27500

Twofour54

11938

H

27500

Abu Dhabi TV

11938

H

27500

National Geographic Abu Dhabi

11938

H

27500

Abu Dhabi Sports 1

11938

H

27500

Emarat TV

11938

H

27500

Yas TV (UAE)

11938

H

27500

Saba TV

11938

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Iran B Marz TV

11958

V

27500

[North Telecom info card]

11958

V

27500

Iran Beauty

11958

V

27500

Komala TV

11958

V

27500

Gerdoo

11958

V

27500

Movie 24

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

TV Plu

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

TV 24

11958

V

27500

U Toon

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

MTV

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

Sat 7 Pars

11958

V

27500

HPTV Persian

11958

V

27500

TV One

11958

V

27500

Kurd Channel

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Hadi TV 6

11958

V

27500

Z TV

11958

V

27500

Kalemeh TV

11958

V

27500

BBC Arabic

11977

H

27500

RT Arabic

11977

H

27500

RT News

11977

H

27500

RT France

11977

H

27500

Fashion One Farsi

11977

H

27500

Nessma

11977

H

27500

Lana TV

11977

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

BBC Persian

11996

V

27500

MBC Persia

11996

V

27500

BBC Arabic

11996

V

27500

MBC Persia HD

11996

V

27500

Iranefarda TV

11996

V

27500

Iran International

11996

V

27500

Iran International

11996

V

27500

God TV Asia

11996

V

27500

CNN International Europe

11996

V

27500

VoA TV Persian

11996

V

27500

BBC World Service Afghanistan

11996

V

27500

BBC World Service Arabic

11996

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Tolo TV

12015

H

27500

Lemar TV

12015

H

27500

Tolo News

12015

H

27500

Shamshad TV

12015

H

27500

1TV

12015

H

27500

Khurshid TV

12015

H

27500

Tamadon TV

12015

H

27500

Noor TV (Afghanistan)

12015

H

27500

AMC (Afghanistan)

12015

H

27500

Hewad News

12015

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Zhwandoon TV

12015

H

27500

Arezo TV

12015

H

27500

Rah-e-Farda

12015

H

27500

ATN News(Afghanistan)

12015

H

27500

Ariana TV National

12015

H

27500

Jahan Numa TV

12015

H

27500

Ayna TV

12015

H

27500

Batur TV

12015

H

27500

Maiwand TV

12015

H

27500

Afghanistan TV

12015

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Onyx

12034

V

27500

Rubix +

12034

V

27500

River +

12034

V

27500

24B

12034

V

27500

GEM +

12034

V

27500

GEM Drama Plus

12034

V

27500

GEM Series Plus

12034

V

27500

Mifa Music

12034

V

27500

GEM Bazaar

12034

V

27500

GEM Comedy

12034

V

27500

GEM Property

12034

V

27500

GEM Academy

12034

V

27500

Modern Economy

12034

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Babylon TV

12054

H

27500

Rudaw

12054

H

27500

Emarat TV

12054

H

27500

Abu Dhabi Sports 2

12054

H

27500

National Geographic Abu Dhabi

12054

H

27500

Abu Dhabi Sports 1

12054

H

27500

Abu Dhabi Drama

12054

H

27500

Abu Dhabi TV

12054

H

27500

Net TV

12054

H

27500

EMCI TV Paris

12111

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 20-06-2024 LNB Type KU Band

Yahsat LNB Frequency

Yahsat LNB Frequency KU Band Universal 09750

FTA Satellite List

Asiasat 5 Satellite 100.5°E Channels List Strong Frequecy TP for Dish Antenna setting C Band and KU Band Free to Air Channels list with full details guide

Asiasat 7 Satellite 105.5°E Channels List Frequecy TP for Dish Antenna setting C Band and KU Band Free to Air and Package paid TV Channels list with full details guide

GSat 9 97.3°E Satellite Channels Frequecy List LNB type KU Strong TP Sports TV

Paksat Satellite 38.0°E TV Channels List Strong Frequecy TP for Dish Antenna setting C Band LNB Type Channel List KU Band LNB Channel Free to Air (FTA) Channels list with full details guide

Hotbird Satellite Hotbird 13°E Strong TP Frequecy for Dish antenna settings Channels frequencies List LNB Type KU band