Al-Yah-1

DTHsat updated 29-7-2020

Yahsat-Strong-Frequency

Yahsat 52.0° East Satellite KU band TV Channels Frequency Update

Yahsat HD TV Channels Frequency list

Yahsat Satellite TV Channels Sttrong Frequency TP

Yahsat Frequency Table list

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

TM TV

11766

V

27500

Iran TV Network

11766

V

27500

Persian Series

11766

V

27500

Kanal Jadid

11766

V

27500

ICC

11766

V

27500

Persian Top Toon

11766

V

27500

Toosheh TV

11766

V

27500

Chancetel

11766

V

27500

Vox 2

11766

V

27500

Persian Movies

11766

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

North Telecom info card

11766

V

27500

ATV

11766

V

27500

Ganj e Hozour TV

11766

V

27500

Didgah TV

11766

V

27500

Honarmandan TV

11766

V

27500

Persian One

11766

V

27500

Persian Classic

11766

V

27500

PBC Tapesh

11766

V

27500

Vox 1

11766

V

27500

Tin TV

11766

V

27500

PNTV

11766

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Twofour54

11785

H

27500

Tojikiston

11785

H

27500

TV Safina

11785

H

27500

TV Bahoriston

11785

H

27500

Jahonnamo

11785

H

27500

TV Varzish

11785

H

27500

TV Sinamo

11785

H

27500

Dushanbe HD

11785

H

27500

Futbol

11785

H

27500

TMT

11785

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Khatlon

11785

H

27500

Badakhshon

11785

H

27500

TV Kulob

11785

H

27500

Ovozi Tojik

11785

H

27500

Sadoi Dushanbe

11785

H

27500

Saudi Broadcasting Authority

11823

H

27500

Saudi TV

11823

H

27500

Test card

11823

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

KSA Sports 1

11823

H

27500

Ekhbariya TV

11823

H

27500

KSA Sports +2

11823

H

27500

Quran TV (Saudi Arabia)

11823

H

27500

Sunna TV (Saudi Arabia)

11823

H

27500

SBC

11823

H

27500

KSA Sports +1

11823

H

27500

KSA Sports 2

11823

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

GEM Food

11881

V

27500

GEM Korea

11881

V

27500

Rubix

11881

V

27500

River

11881

V

27500

GEM Life

11881

V

27500

GEM Bollywood

11881

V

27500

GEM Classic

11881

V

27500

GEM Series

11881

V

27500

GEM Travel

11881

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

GEM Junior

11881

V

27500

GEM Arabia

11881

V

27500

GEM TV (UAE)

11881

V

27500

GEM USA

11881

V

27500

GEM Kids

11881

V

27500

GEM AZ

11881

V

27500

GEM Film

11881

V

27500

GEM Drama

11881

V

27500

Maxx

11881

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Ayeneh TV

11900

H

27500

Khatereh TV

11900

H

27500

Ant

11900

H

27500

Twofour54

11938

H

27500

Abu Dhabi TV

11938

H

27500

National Geographic Abu Dhabi

11938

H

27500

Abu Dhabi Sports 1

11938

H

27500

Emarat TV

11938

H

27500

Yas TV (UAE)

11938

H

27500

Saba TV

11938

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Iran B Marz TV

11958

V

27500

[North Telecom info card]

11958

V

27500

Iran Beauty

11958

V

27500

Komala TV

11958

V

27500

Gerdoo

11958

V

27500

Movie 24

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

TV Plu

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

TV 24

11958

V

27500

U Toon

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

MTV

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

Sat 7 Pars

11958

V

27500

HPTV Persian

11958

V

27500

TV One

11958

V

27500

Kurd Channel

11958

V

27500

North Telecom info card

11958

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Hadi TV 6

11958

V

27500

Z TV

11958

V

27500

Kalemeh TV

11958

V

27500

BBC Arabic

11977

H

27500

RT Arabic

11977

H

27500

RT News

11977

H

27500

RT France

11977

H

27500

Fashion One Farsi

11977

H

27500

Nessma

11977

H

27500

Lana TV

11977

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

BBC Persian

11996

V

27500

MBC Persia

11996

V

27500

BBC Arabic

11996

V

27500

MBC Persia HD

11996

V

27500

Iranefarda TV

11996

V

27500

Iran International

11996

V

27500

Iran International

11996

V

27500

God TV Asia

11996

V

27500

CNN International Europe

11996

V

27500

VoA TV Persian

11996

V

27500

BBC World Service Afghanistan

11996

V

27500

BBC World Service Arabic

11996

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Tolo TV

12015

H

27500

Lemar TV

12015

H

27500

Tolo News

12015

H

27500

Shamshad TV

12015

H

27500

1TV

12015

H

27500

Khurshid TV

12015

H

27500

Tamadon TV

12015

H

27500

Noor TV (Afghanistan)

12015

H

27500

AMC (Afghanistan)

12015

H

27500

Hewad News

12015

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Zhwandoon TV

12015

H

27500

Arezo TV

12015

H

27500

Rah-e-Farda

12015

H

27500

ATN News(Afghanistan)

12015

H

27500

Ariana TV National

12015

H

27500

Jahan Numa TV

12015

H

27500

Ayna TV

12015

H

27500

Batur TV

12015

H

27500

Maiwand TV

12015

H

27500

Afghanistan TV

12015

H

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Onyx

12034

V

27500

Rubix +

12034

V

27500

River +

12034

V

27500

24B

12034

V

27500

GEM +

12034

V

27500

GEM Drama Plus

12034

V

27500

GEM Series Plus

12034

V

27500

Mifa Music

12034

V

27500

GEM Bazaar

12034

V

27500

GEM Comedy

12034

V

27500

GEM Property

12034

V

27500

GEM Academy

12034

V

27500

Modern Economy

12034

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

Babylon TV

12054

H

27500

Rudaw

12054

H

27500

Emarat TV

12054

H

27500

Abu Dhabi Sports 2

12054

H

27500

National Geographic Abu Dhabi

12054

H

27500

Abu Dhabi Sports 1

12054

H

27500

Abu Dhabi Drama

12054

H

27500

Abu Dhabi TV

12054

H

27500

Net TV

12054

H

27500

EMCI TV Paris

12111

V

27500

Yahsat 52.5° East Satellite TV channels frequencies TP list updated 29-7-2020 LNB Type KU Band

 

Satellite List and TV Channels Frequency

Palapad-D Satellite Frequency TV Channels List

Asiasat 7 Asiasat 7 List and TV Channels Frequency

Paksat 1R Satellite TV Channels Frequency List

Al-Yah-1 Yahsat List and TV Channels Frequency

Hotbird Hotbird List and TV Channels Frequency

Galaxy 14 Satellite Frequency List TV Channels

Galaxy 19 Satellite Frequency TV Channels List

DTH Satellite Packages DTH and other paid TV Channels Satellite List and TV Channels Frequency